Ultimele retuşuri

După ce mai mult de 200 de persoane – printre care clase de elevi, artişti locali, dar şi vizitatori din Elveţia şi Ungaria – au avut posibilitatea de a vizita monumentul în cadrul zilelor deschise, parcurgând împreună cu un ghid multe detalii interesante legate de conservarea clădirii; executantul efectuează ultimele mici retuşuri în incinta Conacului Benedek.
În luna mai a avut loc finalizarea faţadei estice şi a picturilor murale originale din interiorul monumentului de către profesionişti locali. Ca şi rezultat, completările şi reconstrucţiile cromatice readuc atmosfera de epocă, arătând cele două feţe – cel rural şi cel urban – ale locuinţelor din regiune pe la mijlocul sec. XIX, la un singur loc, mărind în acelaşi timp valoarea şi atractivitatea Conacului într-o măsură semnificativă.
După terminarea lucrărilor de restaurare, a avut loc finalizarea reţelei electrice, a zugrăvelii interioare, şi a pardoselii de duşumea. 
În ultimele zile ale lunii, executantul s-a apucat deja de curăţenie, pregătind monumentul de recepţia finală, după care încetul cu încetul se poate relua actvitatea etnografică în amplasament.

Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Schema de granturi mici.