Se lucrează la reabilitarea acoperişului la Casa Creaţiei Populare

Executantul a terminat cu succes înlocuirea învelitoarei de şiţă şi a structurii portante la conacul Benedek, din municipiul Gheorgheni – în jur de 18 000 de bucăţi. Şarpanta şi planşeul, prezentând improvizaţii multiple, consolidări şi degradări, au fost reabilitate profesional prin dublarea/înlocuirea grinzilor, şi completarea cărpiorilor degradaţi. Executantul a acordat atenţie specială menţinerii formei originale, arcuite a acoperişului. Cele două cruci, galvanizate, au fost repuse pe coama monumentului de categoria B., la locul lor tradiţional.
Conform planurilor, pe acoperiş anul curent se mai înlocuiesc lucarnele, şiţele de la streaşină şi intrarea în pivniţă. Multe dintre elementele tâmplăriei, de ex. elementele pridvorului şi obloanele ferestrelor sunt deja recondiţionate. Anul nou va începe cu reabilitarea soclului din piatră, se va realiza un sistem de drenaj perimetral clădirii, iar în interior se vor shimba scândurile degradate ale tavanului şi se va construi o pardoseală cu stratificaţie nouă.

Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Schema de granturi mici.