Oferte Culturale

Pe lângă găzduirea de evenimente culturale precum "Înmormântarea Fărșangului", Program de Încondeiere şi Vopsire a Ouălelor de Paşti, "Zilele Culturii Maghiare", expoziții populare, Conacul Benedek găzduieşte și o valoroasă colecție de ţesături populare. Este scos în evidenţă simbolica cromaticii portului popular şi textilele din interioarele ţărăneşti. La fel se arată complexitatea ţesăturilor, precum şi bogăţia variantelor. Este o posibilitate unică de a cunoaşte desenele de compoziţie şi ţesutul propriu zis. Ţesăturile sunt expuse în ordinea complexităţii lor, pentru a pricepe istoricul ţesutului. O altă parte a ţesăturilor sunt prezentate în funcţia pe care o aveau pe vremuri în viaţa ţărănesască, ca de exemplu patul făcut, masa aşternută, războiul, etc. Nu în ultimul rând, colecția realizată din modele de traforaje din lemn, utilizate în arhitectura populară locală constituie un element important în tradiția istoriei secuilor. Cele circa 1200 de modele conţin traforaje de scânduri de pe garduri, cerdace (târnaţe), faţadele caselor ţărăneşti. Metoda de prezentare corespunde şi cerinţelor antropologiei culturale.

Totodată, fundația colaborează cu numeroase ONG uri din micro-regiune și instituții culturale (Centrul Cultural Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton), fiind relevantă relația acestuia și cu Asociația Turistică, Pro Gheorgheni.