Newsletter - Conac Benedek 1/2015

Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni” - despre proiect

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.
Proiectul vizează conservarea şi revitalizarea Conacului Benedek prin lucrări de restaurare şi reabilitare ale clădirii.