Știri

Conservarea şi revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni - documentar

INVITAŢIE Deschidere oficială

Executantul a dus la bun sfârşit lucrările de conservare şi restaurare a Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni, monument de categoria B ridicat în anul 1840. În data de 17 iunie, 2016 a avut loc recepţia finală la terminarea lucrărilor. Specialiştii instituţiilor judeţene şi locale au apreciat grija proiectantului şi executantului pentru păstrarea tuturor elementelor originale şi autenticitatea rezultată.
Conferinţa de închidere a proiectului şi deschiderea oficială a clădirii va avea loc în data de 27 iunie, începând de la ora 12, eveniment la care se aşteaptă publicul larg....

Ultimele retuşuri

După ce mai mult de 200 de persoane – printre care clase de elevi, artişti locali, dar şi vizitatori din Elveţia şi Ungaria – au avut posibilitatea de a vizita monumentul în cadrul zilelor deschise, parcurgând împreună cu un ghid multe detalii interesante legate de conservarea clădirii; executantul efectuează ultimele mici retuşuri în incinta Conacului Benedek.
În luna mai a avut loc finalizarea faţadei estice şi a picturilor murale originale din interiorul monumentului de către profesionişti locali. Ca şi rezultat, completările şi reconstrucţiile cromatice readuc atmosfera de epocă...

Martori de epocă restaurate

Puţin a mai rămas până la sfârşitul lucrărilor de restaurare şi conservare a Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni. Faţada stradală – elementul poate cel mai valoros al clădirii a fost fixată, curăţată şi conservată. La momentul de faţă se lucrează la integrarea cromatică şi reconstrucţia picturii decorative a timpanului vechi de aproape două secole.
Picturile ornamentale contemporane cu pictura ornamentală a faţadei estice datată la mijlocul  secolului XIX, găsite întâmplător în interiorul monumentului au fost curăţite şi conservate conform îndrumărilor profesioniştilor şi...

Descoperiri neaşteptate la Conacul Benedek

S-au descoperit picturi murale originale în incinta Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni.
Cu ocazia desfacerii tencuielilor vechi, aceste straturi valoroase s-au găsit întâmplător. Proiectantul şi beneficiarul au decis împreună dezvelirea acestora pe cât posibil pe pereţii din camera mare şi bucătărie.Restul pereţilor interioare vor fi tencuite şi zugrăvite în stil tradiţional. Se vor lăsa mostre netencuite pentru a arăta structura clădirii şi părţile componente ale acesteia.
Pe lângă acesta, în ultimele săptămâni s-au montat straturile de izolaţie din baie, s-a executat...

Schimbare vizibilă

În interiorul monumentului de cat. B schimbarea înspre un mediu tradiţional veritabil este vizibilă pe zi ce trece. Conform raportului de specialitate lunară a dirigintelui de şantier, s-a montat structura interioară de lemn din grinzi şi rigle ale planşeului de la parter peste stratul de pietriş anticapilaritate. De asemenea, s-a montat instalaţia electrică prin tuburi de protecţie antiex. Tavanul din baie a fost reînnoit în stil vechi, la fel, au fost schimbate tălpile din lemn ale pereţilor exteriori. Duşumeaua nouă conferă încăperilor o atmosferă specială.
La momentul de faţă se...

Comunicat de presă - Acoperiş reabilitat în totalitate

S-au terminat cu succes lucrările de la nivelul acoperişului conacului Benedek, monument de cat. B din Municipiul Gheorgheni – au fost demontate soluţiile improvizate şi şiţele degradate, s-au consolidat grinzile planşeului, s-a reabilitat structura veche, arcuită a şarpantei, apoi a fost refăcută învelitoarea din şiţă şi lucarnele.
La începutul lui ianuarie s-a curăţit podul, apoi executantul a continuat cu lucrări la parter: printr-o metodă specială de restaurare s-au curăţit scândurile originale ale tavanului, păstrându-se toate elementele în stare bună, cele degradate fiind...

Se lucrează la reabilitarea acoperişului la Casa Creaţiei Populare

Executantul a terminat cu succes înlocuirea învelitoarei de şiţă şi a structurii portante la conacul Benedek, din municipiul Gheorgheni – în jur de 18 000 de bucăţi. Şarpanta şi planşeul, prezentând improvizaţii multiple, consolidări şi degradări, au fost reabilitate profesional prin dublarea/înlocuirea grinzilor, şi completarea cărpiorilor degradaţi. Executantul a acordat atenţie specială menţinerii formei originale, arcuite a acoperişului. Cele două cruci, galvanizate, au fost repuse pe coama monumentului de categoria B., la locul lor tradiţional.
Conform planurilor, pe acoperiş...

Lucrări în desfăşurare

Reabilitarea acoperişului - noiembrie 2015

În jur de 18 mii de şiţe sunt necesare pentru reabilitarea acoperişului conacului Benedek din mun. Gheorgheni. O mare parte dintre acestea a fost deja transportată la faţa locului, iar executantul a început lucrări semnificative pe partea vestică a şarpantei şi structurii portante: se schimbă căpriorii şi scândurile degradate, scopul fiind păstrarea formei arcuite, pe o suprafaţă de 240 de metri pătraţi.