Martori de epocă restaurate

Puţin a mai rămas până la sfârşitul lucrărilor de restaurare şi conservare a Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni. Faţada stradală – elementul poate cel mai valoros al clădirii a fost fixată, curăţată şi conservată. La momentul de faţă se lucrează la integrarea cromatică şi reconstrucţia picturii decorative a timpanului vechi de aproape două secole.
Picturile ornamentale contemporane cu pictura ornamentală a faţadei estice datată la mijlocul  secolului XIX, găsite întâmplător în interiorul monumentului au fost curăţite şi conservate conform îndrumărilor profesioniştilor şi hotărârii consiliului local, în calitate de beneficiar al proiectului. Opţiunea aleasă privind extinderea cercetărilor şi restaurarea picturilor murale,  a însemnat o decalare a termenului de finalizare a proiectului de conservare şi revitalizare; şi în acelaşi timp, completarea resurselor financiare alocate pentru proiect, de data aceasta din bugetul local al municipiului. Solicitarea de prelungire a proiectului a fost avizată şi de către operatorul de program.
Ultimul pas după terminarea lucrărilor de restaurare o va reprezenta finalizarea pardoselii şi zugrăvelii interioare.
Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Schema de granturi mici.