Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni

Prezentare proiect

Proiectul vizează conservarea şi revitalizarea Conacului Benedek prin lucrări de restaurare şi reabilitare ale clădirii, rezolvând problemele structurale iminente, eliminând intervenţiile improvizate, reparând deteriorările apărute în timp, prelungind durata de viaţă a monumentului, asigurând un cadru material consolidat activităţilor desfăşurate în clădire.

Conform evidenţei Fundaţiei Transilvania Trust, Conacul Benedek este una dintre cele mai periclitate monumente din Transilvania, nu numai datorită stării în sine a construcţiei, ci şi din cauza evoluţiei vecinătăţilor. Construit în anul 1840, Conacul este unul dintre cele mai reprezentative construcţii de lemn din zona, având în vedere acoperişul curbat al construcţiei. Conacurile au o arhitectura marcantă, şi puţine au rămas intacte dealungul vremurilor. Conacul Benedek este un exemplu pozitiv în acest sens.

Acesta adăposteşte colecţii private valoroase (colecţia „Etnographia Gyergyoiensis”), care sunt căutate şi vizitate în primul rând de specialişti (etnografi, muzeografi) pentru valoarea lor unică, însă din cauza lipsei condiţiilor nu este deschis permanent vizitatorilor.

Construcţia este notată în lista monumentelor istorice cu nr. cod HR-II-m-B-12832.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:

Contribuția asupra dezvoltării regionale prin conservarea patrimoniului cultural construit și promovarea de cunoștințe și apreciere a patrimoniului în rândul comunității locale.

Obiective specifice:

  • Conservarea patrimoniului cultural local și reutilizarea sa ca un instrument de dezvoltare economică, socială și de turism.

  • Dezvoltarea comunităților prin îmbunătățirea atractivității turistice și investiționale prin conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural

  • Consolidarea capacităților tehnice și creșterea gradului de conștientizare în domeniul conservării patrimoniului cultural în rțndul localnicilor, a instituțiilor culturale, ONG-uri, arhitecti, contractori

  • Promovarea diversității culturale

Rezultate așteptate:

Pe lângă un monument istoric restaurat, conservat și pus în valoare proiectul va genera o serie de beneficii sociale, economice și culturale, conform celor de mai jos:

  • Construirea capacității profesionale locale dobândind noi experiențe în cursul implementării proiectului, transferabile și altor potențiali solicitanți din regiune

  • Dezvoltarea socială și egalitatea de șanse, deschizând noi posibilități pentru organizarea de diverse evenimente atât de natură artistică, cât și socială, cum ar fi prelegeri, conferințe, cooperarea cu grupuri de tineri și minorități, români, armeni, romi și evrei și cooperarea cu alte entități partenere

  • Promovarea conștientizării locale și a sentimentului de identitate

  • Impact asupra turismului și serviciilor prin intensificarea turismului la nivel local și regional - datorită creșterii atractivității monumentului reconstruit care atrage interesul agențiilor internaționale aflate în căutarea unor noi destinații turistice, potențial de creștere în servicii sub influența unui număr mai mare de turiști care vizitează orașul, crearea de condiții adecvate pentru activitățile de timp liber și crearea de noi seturi de exemple de bune practici - rezultatele punerii în aplicare a proiectului, transferul know-how-ului dobândit.

 

Valoarea totală a proiectului: 362.283,00 Ron

Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 362.283,00 Ron (100%), din care:

  • 307.940,55 Ron valoarea eligibilă nerambursabilă din Grant SEE (85%)

  • 54.342,45 Ron valoarea eligibilă nerambursabilă din cofinanțare națională (15%)

Durata proiectului: 18 luni (martie 2015 - august 2016)