Comunicat de presă - Acoperiş reabilitat în totalitate

S-au terminat cu succes lucrările de la nivelul acoperişului conacului Benedek, monument de cat. B din Municipiul Gheorgheni – au fost demontate soluţiile improvizate şi şiţele degradate, s-au consolidat grinzile planşeului, s-a reabilitat structura veche, arcuită a şarpantei, apoi a fost refăcută învelitoarea din şiţă şi lucarnele.
La începutul lui ianuarie s-a curăţit podul, apoi executantul a continuat cu lucrări la parter: printr-o metodă specială de restaurare s-au curăţit scândurile originale ale tavanului, păstrându-se toate elementele în stare bună, cele degradate fiind schimbate, a fost înlăturată uşa realizată pe faţada estică, cel mai probabil la începutul sec. XX., în locul acesteia amenajându-se locul unei ferestre. La momentul de faţă se lucrează la schimbarea reţelei interne de electricitate, apoi se va consolida faţada vestică, şi se va realiza o pardoseală cu stratificaţie nouă şi cu strat de uzură tradiţională, din scânduri. Lucrările se efectuează sub grija unor conservatori profesionişti.

Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, Programul PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, Schema de granturi mici.