Conacul Benedek

Municipiul Gheorgheni, în calitate de beneficiar şi promotor de proiect, în parteneriat cu Fundaţia Ethnographia Gyergyóiensis implementează Proiectului Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni”, cod proiect PA16/RO12-SGS-115.

Proiectul este finanţat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Proiectul vizează conservarea şi revitalizarea Conacului Benedek prin lucrări de restaurare şi reabilitare ale clădirii.

Valoarea totală a proiectului: 362.283,00 Ron

Valoarea finanţării nerambursabile acordate: 362.283,00 Ron (100%), din care:

  • 307.940,55 Ron valoarea eligibilă nerambursabilă din Grant SEE (85%)

  • 54.342,45 Ron valoarea eligibilă nerambursabilă din cofinanţare naţională (15%)

Durata proiectului: 18 luni (martie, 2015 - august, 2016)

Date de contact promotor de proiect: Duka Emese – coordonator proiect, tel: 0266-364494/1226, e-mail: duka.emese@gheorgheni.ro

Date de contact partener: Kis Irina – coordonator proiect, tel: 0745528674, e-mail: kispiren@gmail.com

Date de contact finanţator: Unitatea de Management a Proiectului, tel: 021-2228479, fax: 021-2244512.