Recepţie la terminarea lucrărilor/Műszaki átadás/Acceptance upon completion